Eczacıbaşı Artema Üretim İzleme, Verimlilik Takibi ve SAP Entegrasyonu :

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri - Artema Bildiğiniz gibi Artema, talaşlı imalat yapan ve armatür üreten, sektörünün en önde gelen kuruluşlarından biridir. Artema, bünyesinde oluşturulan bir proje grubu ile 1 Ocak 2006 tarihinde SAP MRP yazılımına geçiş yapmak üzere, Nisan 2005 tarihinde çalışmalarına başladı. SAP sistemine geçiş ile birlikte, bu sistemin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülen ve atelyelerden MSSQL ve SAP'a on-line veri akışını sağlayacak barkod sisteminin de kavramsal tasarım çalışmaları başladı.

Kesikli üretim için SAP'de oluşturulan üretim siparişi, ilgili parçanın üretimi başlayacağı zaman bir barkod'lu form ile ilgili atelye formenine verilir. Tezgahlarda çalışan işçiler vardiya başlangıcında veya yeni bir üretim başlayacağı zaman, atelyelerin uygun noktalarına yerleştirilen Veri Toplama Terminallerinde (VTT), ilgili üretim sipariş formunu kullanarak ‘üretim başı bildirimi' yaparlar. Vardiya sonunda veya iş tamamlandığında ise, üretilen miktar bilgisi ile birlikte ‘üretim sonu bildirimi' yapılır. Bunun haricinde, kullanılan ve tarafımızdan geliştirilen tezgah arabirimi (TA) vasıtasıyla, bazı tezgahlardan otomatik üretim bilgisi toplanmaktadır. Üretilen parçanın çevrim zamanına bağlı olarak, Ör. Her 30 dakikada bir, TA vasıtasıyla tezgahtaki parçanın kaç adet üretildiği, veya tezgahın durup durmadığı bilgisi, çalışan işci'nin bir bildirim yapmasına gerek olmadan otomatik olarak toplanır.

Yukarıda bahsedilen manuel veya otomatik üretim bildirimlerinin dışında, ‘üretim araçları hatalı', ‘operatör yok', ‘Kalıp & maça ısıtma', ‘hazırlık' vb. gibi ‘üretim Harici iş' bildirimleri de operatörler tarafından ilgili VTT'lere girilmektedir.

Bunların dışında, kullanıcıların tanımladığı parametreler doğrultusunda, tezgahlar bazında yemek ve vardiya sonundaki temizlik puantajları VTT tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ayrıca, vardiya sonunda herhangi bir tezgah için açık bildirim varsa bu bildirimler otomatik olarak VTT yazılımı tarafından kapatılır. Açık bildirimin tipine bağlı olarak bazı bildirimler, (tezgahtaki arıza bildirimi gibi) yeni vardiya başlangıcında otomatik olarak açılır. Bu tür otomatik bildirimler, operatör'ün bilgi giriş zorunluluğunu ortadan kaldırarak, sistem kullanılabilirliğini kolaylaştırmakta ve verimliliğini artırmaktadır.

VTT'ler üzerinden yapılan (manuel veya otomatik) bütün bildirimler on-line olarak MSSQL database'ine akmaktadır. Yapılan her ‘sonu' bildiriminde ise, Tezgah ve işçi tarafından harcanan zaman otomatik olarak hesaplanarak, SAP için üretim teyidleri oluşturulur. Kayıp zaman'lar, SAP'a gönderilmez, Artema için geliştirilen muhtelif üretim ve verimlilik analizleri için MSSQL database'inde kalır.

Seri üretim modelinin uygulandığı kaplama tesisinde ise, kaplama tesisi kontrol bilgisayarından alınan üretim aktiviteleri, VTT yazılımı vasıtasıyla MSSQL'e transfer edilmekte ve oradan da SAP ERP yazılımına gönderilmektedir.

Bütün bu sistem, tezgah ve işçi verimliliğini ölçmek amacına hizmet etmektedir. Bugün itibari ile Artema, bilgiyi kaynağında toplamakta ve toplanan bu bilgiyi anında kullandığı bilgi sistemine aktararak on-line üretim ve verimlilik analizleri yapabilmektedir.