Panda Gıda İzleme Sistemi & Logo Tiger Entegrasyonu :

Panda gıda, Ünivera'nın Panorama isimli distribütör yazılımını kullanmaktadır. Aysis Bilgisayar tarafından Panda Gıda istekleri doğrultusunda hazırlanan sistem, Panorama veritabanına bağlanarak, buradan okuduğu Cari hesap kartları, satış faturaları, iadeler (bozuk/sağlam), Nakit kasa tahsilatları, çek tahsilatları, Senet tahsilatları, kredi kartı tahsilatları vb bilgileri, yapılan öntanımlar doğrultusunda Logo Tiger yazılımına transfer etmektedir.