Roche Diagnostik Sistemleri İzleme Sistemi :

Roche Diagnostik Sistemleri Ticaret A.Ş., seneleri bulan bir süreç içerisinde geliştirmiş olduğu windows desktop uygulamasını, Web ortamına Aysis Bilgisayar ile taşıdı. Geliştirilen Web uygulaması, Roche Diagnostik Sistemleri tarafından kiralanan cihazların, bu cihazlara ait sarf malzemelerinin, plasiyerler aktivitelerinin, plasiyerler tarafından yapılan masrafların, vb. Takibini yapmaktadır.

Sistem aynı zamanda Logo Tiger ile entegre çalışmakta, bir takım stok bilgilerini ve tanımlamaları; Logo Tiger veritabanından okumaktadır. Sistem yönetim kademesine sunulmak üzere, gerçekleşen karlılık ve yapılan indirimleri hesaplayarak gereken raporlamaları oluşturmaktadır. Sistemin projelendirme, yazılım geliştirme ve devreye alma süreci, 7 ay sürmüştür.