Özel yazılım geliştirme hizmetlerimiz :

İhtiyaçlarınız doğrultusunda, firmanıza özel geliştirilen yazılımlarımız; firmanızdaki iş süreçleri gözetilerek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde hazırlanır. Size özel geliştirdiğimiz bu yazılımlarda, pratik kullanım ve hızlı veri girişi en az içerik ve kapsam kadar önemle ele alınır; muhtemel kullanıcı hatalarını minimuma indirecek yöntemler geliştirilir. Kullanmakta olduğunuz, mevcut başka yazılımlarla entegrasyon yapılarak mükerrer veri girişinin önüne geçilir ve kolay bir kullanım ortamı oluşturulur.

İhtiyaç halinde, hazırlanan sistem en son teknolojik veri toplama cihazları kullanılarak hızlı ve hatasız veri ile otomatik olarak beslenir. Bu sayede işletmenizdeki hareketleri on-line izlemeniz mümkün olmaktadır.

Aysis Bilgisayar Özel Yazılım Geliştirme Hizmetleri.