SENIOR Kartela & Numune Talep, Teklif, Sipariş Takip Sistemi

Kartela & Numune İzleme, Malzeme tanıtım kartı
Kartela & Numune İzleme, Malzeme tanıtım kartı

Katıldığınız fuar, tanıtım organizasyonları
ve ofislerinizde kullanacağınız :

 • Müşteri/Adres kayıt,
 • Talep ve sipariş toplama,
 • Kartela ve numune ürünlerinin müşteriye gönderilmesi,
 • Verilen tekliflerin ve teklif değişikliklerinin takip edildiği,
 • Ürünler için barkod etiketi basan,
 • Yukarıda maddeler halinde listelenen bilgileri raporlayan bir sistemdir.


Sistemin temel özellikleri, kısaca aşağıda listelenmiştir.

 • Sistem MS-SQL veritabanını kullanmaktadır.
 • Sistem on-line veya off-line çalışma şartlarına uygun şekilde çalışmaktadır. Ör. Fuar vs organizasyonlarda kullanılacak Laptop veya PC üzerinden, “Otomatik veri güncelleme” yapılarak, merkez sistemde mevcut ITEM tanımları FUAR bilgisayarına alınabilmekte ve Fuar ve tanıtım organizasyonlarında girilen ve değiştirilen kayıtların ana veritabanı ile senkranizasyonu kolayca yapılabilmektedir.
 • İnternet bulunan ortamlarda, doğrudan veritabanına bağlanarak, veri güncellemesi yapmadan online çalışma mümkün olacaktır.
 • Kullanıcı bazında işlem yetkileri tanımlanabilmektedir.
 • Renk etiketi basımı yapılmaktadır.
 • Sistem kırılımlı kod yapısı kullanmakta, bu sayede ürün aramaları son derece pratik bir şekilde ve kolayca yapılabilmektedir.
 • Ürün tanımlarına, ürün resmi eklenebilmektedir.
 • Ürün fiyatı USD ve Euro bazında girilebilmektedir.
 • Ürün ölçüsü cm ve inch olarak girilebilmektedir.
 • Ürün etiketinde ölçüler cm ve inch olarak basılmaktadır.
 • Ürün tanımlarına Rapor (test) numarası bilgisi girilebilmektedir.
 • Fiyat güncellemesi oransal olarak ve değer olarak yapılabilmektedir.
 • Cari tanımlarında, carinin tanımlı olduğu bölge tanıtılacak ve buna bağlı olarak o cari için alınan formda para ve ölçü birimi, carinin para ve ölçü birimi olacaktır.
 • Yazılımdan FDS formu (ürün teknik bilgileri) basılabilmektedir.

Kartela / Numune Talebi Toplama :

 • Müşterinin ilgilendiği kartela barkodları okutularak, talep kalemleri oluşturulacak. İstenirse okutulan her bir ürün için fiyat girilebilecek.
 • Her bir ürün için talep edilen kartela sayısı veya numune metrajı belirtilecek. Böylece hem müşteri kaydı hem de talep Fişi/Belgesi oluşturulacak ve kaydedilecek.
 • Bir yazıcı çıktısı alınarak, kullanıcı ile karşılıklı mutabakat yapılacak.
 • İstendiğinde merkez ofis’e mail olarak gönderecek. Böylece ilgili kartelaları hazırlamak için iş planlamasına başlayabilecek.
Kartela & Numune Arama
Kartela & Numune Arama

Bir Kartela Talep fişinde genel başlık bilgileri olarak,

 • Fuar Tanımı,
 • Müşteri Adı/Ünvanı,
 • Telefonlar,
 • Mail Adresi,
 • Web sitesi,
 • Posta Adresi,
 • Ek Açıklama ve Notlar

Ürün kalemleri bazında ise :

 • Ürün Tanımı (Item No veya KOD KIRIMLARI),
 • Satış Fiyatı,
 • İstenen Kartela miktarı veya Numune Metrajı bilgileri yer alacak.

Bu şekilde tüm fuar vs organizasyonlarda gerçekleşen müşteri ilişkileri ve talepleri, yazılım üzerinde kaydedilmiş olacağından, istendiği anda herhangi bir fuarın tüm dökümantasyanonuna, müşteri , tarih, ürün bazında aramalar yapılarak ulaşılabilecek ve belirlenen ürün ve fiyatlar takip edilebilecektir. Bir teklif üzerinde fiyat veya ürün güncellemesi gerektiğinde, yeni bir kopya Talep fişi otomatik olarak oluşturulabilecek ve bu şekilde teklif revizyonları tarihçesi takip edilebilecektir.

Talep Karşılama ve Numune / Kartela Hazırlama :

Alınan taleplere göre Numune veya Kartelaların hazırlanması tamamlandıkça, Kartela veya Numune Sevk Fişi seçeneğinden veri girişi yapılacaktır. Böylece talep edilen her ürün kalemi için hazırlanan Kartela miktarı veya numune metrajı girilir. Harhangi bir anda kartela ve numune talep ve karşılama durumları izlenecektir. Bu Talep karşılama fişleri istenirse çeki listesi veya İrsaliye çıktısı olarak yazıcıdan bastırılabilir.
Sevk fişi seçeneğinde, gönderilen numune ve kartela’nın barkodu okutulacak ve miktar bilgisi girilecek, ancak bunun hangi talebe ait olduğu bilgisi girilmeyecektir. Dolayısıyla kullanıcı, talep edilmemiş bir ürünü de gönderebilir.
Kartela & Numune Ürün Listesi
Kartela & Numune Ürün Listesi
Kartela & Numune Ürüne ait Muhtelif Özelliklerin tanımlanması
Kartela & Numune Ürüne ait Muhtelif Özelliklerin tanımlanması
Kartela & Numune sipariş fişi
Kartela & Numune sipariş fişi