Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitki Koruma Ürünleri, Takip Sistemi

2017 yılında, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan uygulama ile Bitki Koruma Ürünlerinin üretim, depolama, dağıtım, ve kullanım aşamalarının izlenmesi hedeflenmektedir.

Aysis Bilgisayar İlaç Takip Sistemi projesinde elde etmiş olduğu deneyimler ile Bitki Koruma Ürünleri üreten, satış ve dağıtımını yapan firmalara anahtar teslim çözümler sunmaktadır.

Bu proje ile T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı halk sağlığının korunmasını, merdiven altı üretimin önüne geçilmesini planlanmaktadır.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi, elektronik ürün kodu teknolojisinden faydalanarak, zirai ilaçların tedarik ve dağıtım süreçlerindeki geçmiş ve güncel konum bilgilerinin belirlenmesini sağlar.

Her bir ilaç kutusunun üzerine basılan karekodlar sayesinde ürünün giriş ve çıkışı raporlanarak, ürünün son görüldüğü konum, zaman ve durumu kaydedilir ve gerçek zamanlı olarak Tarım Bilgi Sistemi veri tabanında saklanır.

Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi
Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi
.

BKÜTS, yazılım özellikleri :

 • Ürünlerin karekodlu gelmesi durumunda, ürünlerle birlikte gelen ve ürün (şarj/parti/seri, sıra no, üretim, son kullanım tarihi) bilgilerini içeren XML dosya sisteme aktarılır veya gelen ürünler (Özellikle İthal Ürünlerde) koli ve ürün bazında etiketlenir.
 • Üretim yapan işletmelerde, etiketleme işlemi paketleme aşamasında inkjet veya label applicatör yardımıyla otomatik olarak yapılır.
 • İthalat ve/veya satınalma yapan işletmelerde; depo’ya giriş işlemi, sistemde oluşturulan satınalma siparişleri bazında yapılır. Kullanılan el terminali yazılımı, sistemden satınalma siparişlerini çeker. Depo giriş işlemi aşamasında (palet, koli veya ürün) karekodu okutulurken; ürün kodu, şarj/parti/seri no ve ürün miktarı siparişten kontrol edilir. Siparişteki ürün, şarj/parti/seri ve miktar’ın depo girişi garanti altına alınır. Satınalma siparişinde olmayan bir ürünün depoya gelmesi durumunda, bu durumun incelenmesi ve gerekirse satınalma siparişinin uygun şekilde düzenlenmesi gereklidir.
 • Üretim yapıldığında veya ithal ürünlerin depoya girişi ile birlikte TBS (Tarım Bilgi Sistemine) üretim veya ithalat bildirimi yapılır. Bu bildirimler, ilgili zirai ilacın sistemde var olmasını sağlayan bildirimlerdir.
 • İşletmenin kullanmakta olduğu ERP sisteminde tanımlanan yenü ürünler ve şarj/parti/seri numaraları otomatik olarak BKÜ takip sistemine çekilir. Bununla beraber sistemde yeri ürün veya şarj/parti/seri numarası tanımlanaması da yapılabilmektedir.
 • Ürün karekod'u (Datamatrix code) oluşturulurken, ürün sıra numarası, BKÜT sisteminin belirlediği sınırlar çerçevesinde şifreli ve check digit’li bir şekilde oluşturulur. Bu sayede önceki veya sonraki sıra numarası, kullanıcılar tarafından tahmin edilemez.
 • Satış işlemi, ERP sisteminde oluşturulan siparişler bazında yapılır. Kullanılan el terminali yazılımı, ERP sisteminden satış siparişlerini çeker. Sevkiyat aşamasında (palet, koli veya ürün) karekodu okutulurken; ürün kodu, şarj/parti/seri no ve ürün miktarı siparişten kontrol edilir. Siparişteki ürün, şarj/parti/seri ve miktar’ın sevkedilmesi garanti altına alınır.
 • Sistemden
  • Belli bir şarj/parti/seri’ye ait satılan, satılmayan ürünlerin sıra no bazında listesi
  • Bir müşteriye satılan belli şarj/parti/seri’ye ait ürünlerin sıra no bazında listesi
  • Belli bir şarj/parti/seri’ye ait ürünleri satıldığı Müşteri listesi
  • Belli bir tarih aralığında iade alınan ürünler listesi vb gibi raporlar alınabilmektedir.
Bitki Koruma Ürünleri - İş akışı
Bitki Koruma Ürünleri - İş Akışı

Projenin Amaçları :

 • İlaç kaçakçılığını önleyerek, orjinal ve güvenilir ilaç tedarik edilmesinin sağlanması,
 • Gıda güvenliğinin sağlanması,
 • Sistem kullanıcılarına bakanlık tarafınca geliştirilen ve uygulanan Tarım Bilgi Sistemi çatısı altında, bitki koruma ürünleri takip sistemi programının ücretsiz ve kesintisiz olarak sağlanması,
 • Kontrole tabi ilaçların izlenmesi ve ilaçlara ait kalite kontrol bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Geri çekme veya tarihi dolan ilaç satışının durdurulması, ürünün piyasadan toplatılması gerektiren durumların anlık olarak gerçekleştirilmesi,
 • Veritabanında saklanan tüm veriler ile, hangi dönemlerde, hangi üründe ve hangi arazide, ne kadar ilaç kullanıldığı gibi raporlamaların oluşturulması,
 • Türkiye geneli anlık olarak reçete yazma yetkilileri , uygulayıcı , bayi, toptancı ve firma sayılarının raporlanması,
 • E-Reçete sistemine geçilmesi, reçeteli ve reçetesiz ilaç satışı işlemlerinin takibi,
 • Bayilik ve toptancı izin belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi,
 • Bayilik ve toptancı depo izin belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi,
 • Reçete yazma yetkilileri ve uygulayıcılara ait izin belgelerinin Tarım Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi,
 • Bayi ve toptancıların denetim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Üretici kayıt defterlerinin sistem üzerinden takibi,
 • Zararlı organizma ve etkili maddelere ait detaylı bilgilere ulaşılabilmesi,
 • Bitki koruma ürünlerine ait detaylı bilgilere ulaşılabilmesi,
 • Uygulayıcıların hangi bitki koruma ürünü hangi araziye uyguladığının kaydı,
 • Bitki koruma ürünlerinin ithalat izin bilgilerinin sorgulanması.
Bitki Koruma Ürünleri - Süreçte Rol Alan Kullanıcı Tipleri - Paydaşlar
Bitki Koruma Ürünleri - Süreçte Rol Alan Kullanıcı Tipleri - Paydaşlar