RF-ID TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Active Tag
Aktif Etiketler, okuyucu ile iletişim kurmak ve mikroçipinin çalışması için gereksinim duyduğu gücü pilden sağlayan bir RFID etiketidir. Aktif Etiketler çok uzun mesafelerde çalışabilirler. (100+ feet). Mâliyetleri yüksektir, genel olarak yüksek değerli ürünlerin izlenmesi ve tanımlanmasında kullanılırlar.

Advance Shipment Notification (ASN)
Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesidir. Firma, marka, model, tarih, miktar, vb. bilgileri içeren doküman EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi gerekir.

Agile Reader
Değişik tipteki RFID etiketlerini okuyabilen bir okuyucudur.

Antenna
Elektromanyetik dalgaların alınması veya gönderilmesi için kullanılan aygıt.

Anti-Collision
Radyo dalgalarını bir başkasına karıştırmadan bir okuyucu ile bir alan içinde bulunan çok sayıda etiketin okunabilmesini sağlayan RFID sistemine ait bir özelliktir.

Automatic Data Capture (ADC)
İnsan müdahalesi olmadan bilgisayar sistemlerine doğrudan bilginin aktarılması ve toplanması. Automatic Identification (Auto ID) bilgiyi bilgisayar sistemlerine herhangi bir klavye girişi olmaksızın işleyen ve toplayan teknolojilerin genel adıdır. Örneğin Barkod, RFID veya Ses Tanıma gibi.

Auto-ID Center
RFID son kullanıcıları, teknoloji şirketleri ve akademisyenlerin kurduğu bir grup. Auto-ID Center ilk olrak MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de başladı ve şimdi bağımsız ve küresel olarak çalışmaktadır. Şimdi ise çok düşük mâliyetli RFID çözümlerini üretmek, yaygınlaştırmak ve ürünlerin uluslararası tedârik zinciri boyunca internet kullanılarak izlenmesi sağlamak üzerine odaklanmış bulunmaktadırlar. Auto-ID Center organizasyonu şimdi EPCglobal olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)
Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevk edilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollu donanımla gerçekleştirilmesidir.

Aysis Bilgisayar Ltd. Şti.
2000 yılında kurulan, yazılım geliştirme ve otomatik tanımlama sistemlerinin tasarım, danışmanlık, geliştirme, devreye alma konularında faaliyet gösteren ticari bir şirket.