BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Backcoating
Termal transfer ribon üzerinde kullanılır; ribonun yazıcı kafasına yapışmasını önler. Ayrıca yazıcı kafasını aşırı ısı,statik elektrik ve aşınmaya karşı korur.

Bar
Basılı barkod sembolünün koyu öğesi.

Bar Code (Barkod)
Barkod,Otomatik Tanımlama / Veri Toplama (OT/VT) sisteminin,veri saklayan bir parçasıdır. Bir seri dikey çizgiden (Bar) veya grafik bir şekilden oluşur. Yapısına bağlı olarak rakamlar,harfler veya özel karakterleri kodlamak için kullanılır. Bu grafik şekil,barkod okuyucu ile okunarak,kolayca kodlanan rakamlar,harfler veya özel karakterlere çevrili.

Bar Code Character (Barkod Karakter)
Belili sayıda (genellikle tek bir) rakam,harf,noktalama işareti veya diğer sembolü ifade eden bar veya grafik şekil. Bu grafik şekil,barkod alfabesinin veri içeren en küçük alt kümesidir.

Bar Code Density (Barkod Yoğunluğu)
Doğrusal bir ölçü birimi içinde temsil edilebilen karakter sayısı. Genellikle her bir inç'teki (characters per inch veya cpi) karakter sayısı olarak ifade edilir.


Bar Height/Length (Bar Yüksekliği/Uzunluğu)
Bar uzunluğu,bar genişliğine dik olan boyuttur. Bar yüksekliği olarak da isimlendirilir. Barkod okuyucunun tarama (scanning) işlemi,bar uzunluğuna dik olan eksende yapılır.

Bar Width (Bar Genişliği)
Bar genişliği / kalınlığıdır.

Bi-Directional (Çift Yönlü)
Tarama yönünden bağımsız olarak okunabilen barkod.

Binary (İkili)
Sadece 1 ve 0 kullanan sayı sistemi.

Bit
İkili sayı sistemi için kullanılan bir kısaltma. İkili sayı sistemindeki tek bir eleman (1 veya 0).