BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Parallel Interface (Paralel arabirim)
Veri işleme cihazları arasında, verinin birden fazla tel üzerinde hareket ettiği, seri arabirimden daha hızlı bir bağlantı şeklidir. Bir bayt'ı oluşturan 8 bit'in aynı anda iletildiğini (8 farklı tel üzerinden) ve eş zamanlı olarak işlendiğini düşünün. Seri arabirimde 8 bit farklı zamanlarda iletilir. Ortak bir paralel arabirim seçeneği Centronics ® (36 pin) paralel'dir.

Parity Character
Barkodun yanlış okunma oranını en aza indirmek için, barkod'a isteğe bağlı olarak ilave edilen karakter.

PDF417
Binlerce karakterin kodlanabildiği popüler bir iki boyutlu barkod.


Pen-Scanner (Kalem Okuyucu)
Kalem şeklinde barkod okuyucu. Kablo ile başka bir cihaza bağlı olarak çalışan veya kendi başına okuma yapabilen şekli olabilir. Barkod ile fiziksel temas gereklidir.

Picket Fence Orientation
Barkodun yatay, barkodu oluşturan çizgi ve boşlukların dikey olarak konumlandırılması.

Pitch
Barkod çizgilerine paralel bir eksen etrafında barkodun dönüş oranını ifade eder.

Plessey Code
Genellikle marketlerde raf işaretlemek için kullanılan barkod.

Point of Sale (POS)
Satış noktasında, parakende satış uygulamaları ile ilgili barkodu ifade eder.

Postnet Code
A.B.D. posta servisi tarafından geliştirilen, yükseklik modülasyonlu, nümerik semboloji. Her rakamı kodlamak için 5 çizgi ve 4 boşluk kullanılan doğrusal bir sembolojidir.


Print Length (Baskı Uzunluğu)
Barkod yazıcının standard veya artırılmış bellek kapasitesi ile basabilceği min. ve max. etiket uzunluğu.

Print Method (Baskı Metodu)
Kullanılan baskı teknolojisi. (Genellikle termal veya termal transfer baskı teknolojileri kullanılır)

Print Quality (Baskı Kalitesi)
Bir barkod sembolünün; boyut töleransı, kenar pürüzsüzlüğü, PCS, yansıtma, noktalar, boşluklar, sessiz bölge (quiet zone) gereklerine uyum ölçüsüdür.

Print Speed (Baskı Hızı)
Etiketin yazıcı kafadan akış hızını ifade eder. Saniyedeki inç (ips) olarak ölçülür.

Print Width (Baskı Genişliği)
Barkod yazıcının, baskı yapabildiği max. genişliği ifade eder.

Product ID (Ürün Kimliği)
UPC veya EAN kodu içinde, üretici tarafından ürün için verilen benzersiz (tekil) 5 haneli sayısal ürün kodu. Aynı ürünün farklı ambalaj paketleri için farklı bir kod verilir.