BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Character ( Karakter )
Belirli sayıda (genellikle tek bir) rakam,harf,noktalama işareti veya diğer sembolü ifade eden bar veya grafik şekil.

Character Alignment ( Karakter Hizalama )
Belirlenen referans çizgilerine göre,karakterlerin yatay veya dikey hizalanması.

Character Density ( Karakter Yoğunluğu )
Doğrusal barkod alfabelerinde,belirli bir uzunlukta (Genellikle bir inç'te) ifade edilen karakter sayısı. Ayrık barkod alfabelerinde (discrete symbology), karakter genişliği,karakterler arası boşluğu içermelidir.

Character Set ( Karakter Kümesi )
(1) Verilen Barkod alfabesi içerisinde kodlanabilen harf,rakam ve özel semboller (noktalama işaretleri) kümesi.
(2) Belirli bir barkod yazıcı modeli için basılabilen uluslararası karakterler ve grafik sembolleri ifade eder.

Check Character/Digit ( Kontrol Karakteri/Digiti )
Barkod içerisinde kodlanan veriye (string dizi),belli bir matematiksel hesaplama yöntemi uygulanarak hesaplanan kontrol karakteridir. Barkod okuyucular kontrol karakterini,barkodun doğru okunduğunu garantilemek için kullanırlar.

Codabar
Rakamları ( 0'dan 9'a ) ve bazı özel karakterieri ifade etmek için kullanılan 4 çizgi (bar) ve 3 boşluktan oluşan barkod alfabesidir.

Code 11
Rakamları ( 0'dan 9'a ) ve - karakterini ifade edebilen,Intermec firması tarafından geliştirilen bir barkod alfabesidir.

Code 128
Code 128 alfanümerik bir barkod alfabesidir. Kapladığı alanı azaltmak amacıyla özel olarak dizayn edilmiştir. Basılan her bir karakter,Code 128'in kullandığı 3 farklı karakter kümesi nedeniyle 3 farklı anlama gelebilir. Code 128,parakende sektöründeki konyteyner ve palet seviyesindeki etiketleme işlemlerinde; UCC/EAN 128 sistemlerinde etiketleme standardı olarak kabul edilir.


Code 16K
Bu barkod alfabesi,2 ila 16 satırdan oluşan 2 boyutlu ( doğrusal barkod yığını ) bir barkod alfabedir.

Code 39
En bilinen ve kullanılan barkod alfabelerinden birisidir. Rakamları ve harfleri kodlayabilir. Çoğu parakende harici ve endüstriyel uygulama için idealdir. Otomotiv endüstrisi,standart konteyner etiketleri için Code 39 kullanır.


Code 49
İlk olarak 1987 yılında Intermec firması tarafından tanıtılan,çok sıralı,değişken uzunluktaki bir barkod alfabesidir. Code 49,yaygın olarak ilgi alan ilk 2 boyutlu (yığın) barkod alfabesidir.

Code 93
Code 39'un tamamlayıcı bir sürümüdür. Aynı veriyi içeren bir code 93 barkodu,code 39 barkodundan yaklaşık olarak %30 daha kısadır.


Continuous Bar Code ( Sürekli Barkod )
Barkod içindeki her bir karakterin sonu,bir sonraki barkodun başlangıcıdır; karakterleri ayırmak için kullanılan bir boşluk yoktur. Ör. Interleaved 2 of 5 code.

Continuous Media ( Sürekli Medya )
Kullanılan etiket,etiketler arasında herhangi bir çentik,boşluk,delik,işaret içermez. Etket uzunluğu etiketleme yazılım tarafından belirlenir.

Contrast ( Kontrast )
Barkodu oluşturan çizgi ve boşluk ( bar ve space ) arasındaki yansıtma farkı.