BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

RAM (Random Access Memory)
Bir makinenin ana çalışma belleğidir. Program komutları ve verileri burada saklanır. Her bir bellek konumu benzersiz (tekil) bir adrese sahiptir. Bu sayede herhangi bir adresteki veriye istenilen zamanda erişim mümkün olur. Bir adresteki veri silinebilir, yazılabilir, okunabilir ve yeniden yazılabilir. Cihaz kapatıldığında bütün adreslerdeki veriler silinir.

Reflectance (Yansıtma)
Belli bir dalga boyundaki işığın, belli bir yüzeyden yansıma oranı.

Ribbon (Ribon)
Yüzey üzerinde görünür işaretler oluşturmak üzere; biri mürekkep gibi olan çeşitli katmanlarla kaplanmış bez veya plastik şerit. Font impact, dot matrix, termal transfer ve hot stamp yazıcılar tarafından kullanılır.

ROM (Read Only Memory)
Daimi bellek, sadece okunabilir; yazılamaz ve silinemez. Tipik olarak, cihaz açıldığında yerine getirmesi gereken komutlar, işlemler; üretici tarafından bu bellekte kodlanır. Cihaz kapatıldığında üzerindeki programı/veriyi kaybetmez.