BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

NIST
Ulusal Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü - Bir ticaret birliği.

Nominal
Belirli bir parametre için tam veya amaçlanan ideal değer. Toleranslar, bu değerden pozitif veya negatif sapmalar olarak belirtilir.

Non-Contact Reader
Basılı barkod sembolüne fiziksel temas gerektirmeden (uzaktan) okuma yapan barkod okuyucular.

Non-Continuous Media
Aralarında boşluk, çentik veya delik bulunan etiket veya bilet.

Null Modem Connector
Bir cihazın seri (RS232) çıkışına bağlanan; transmited data ve received data pinlerini birbirine bağlayan konnektör.

Numeric
Sadece rakamlardan oluşan karakter seti.