BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Data Communications Equipment ( DCE )
Gönderilen veriyi işlemek üzere dizay edilen cihazlardır. Modem buna bir örnektir.

Data Terminal Equipment ( DTE )
Monitör,veri giriş terminali veya yazıcı gibi veriyi göstermek veya girmek için kullanılan dijital cihazlardır. Bu cihazlar, DCE cihazlarda farklı bir iletişim konnektör bağlantısına sahiptir. (Bknz. DCE)

Decoder
Bir barkod okuma sisteminde decoder,okuyucudan elektronik paket halinde alınan sinyaller,bir algoritma çerçevesinde yorumlanarak anlamlı veriye dönüştürür ve diğer çevresel cihazlar için uygun arabirimi sağlar.

Density ( Yoğunluk )
Bknz. Character Density.

Direct Thermal Print
(DT) Direk termal baskı,aslında düşük maliyetli fotokopi ve faks makineleri için tasarlanmış eski bir teknolojidir. Ancak barkodlama için son derece başarılı bir teknoloji'ye dönüşmüştür. Termal yazıcı kafası genellikle kağıt hareketine dik konumlandırılmış,küçük ısıtma elemanlarının uzun doğrusal dizisi (100-300dot/inch) şeklindedir. Her termal baskı kafası elemanı,doğrudan temas ettiği kimyasal kaplamalı kağıt üzerinde bir alanı ısıtır. Bu,o bölgede kimyasal reaksiyon'a neden olur ve etiket üzerinde bir nokta oluşur. Direkt termal baskı,pek çok barkod etiketleme uygulamaları için mükemmel bir seçimdir. Ribon veya Toner masrafı gerektirmez. Kullanılması kolaydır.


Discrete Bar Code ( Ayrık Barkod )
Barkod içindeki her bir karakter bir boşluk (intercharacter gap) ile ayrılmıştır ve diğerlerinden bağımsız olarak okunabilir.

Dot Matrix Printing
Kağıt ilerledikçe,ileri geri hareket ederek,eşit aralıklı dizilmiş birkaç iğne ile baskı teknolojisidir. İğne kalınlığı,barkodun dar öğe kalınlığını ve barkod yoğunluğunu belirler. Düşük ve orta yoğunlukta barkodlar basılabilir. Yeterli barkod kontrast'ını sağlayabilmek için,sıklıkla şerit değiştirmek ve bunu takip etmek gerekebilir.


Dots per inch ( DPI )
1 inç mesafedeki dot sayısı. Bknz. Resolution.