BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

IEEE (Institute of Electrical & Electronic Engineers)
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü - Bir ticaret birliği.

Interlabel Gap (Etiketler arası boşluk)
Etiketler arasında yer alan, yazıcı sensörü tarafından etiket uzunluğunu ve başlangıç noktasını belirlemek amacıyla kullanılan çentik, boşluk veya delik.

Interleaved 2-of-5
Interleaved 2-of-5, küçük bir alanda, büyük miktarda nümerik bilgi kodlamak için kullanılan doğrusal bir sembolojidir. Karakterler iç içe geçmiş çiftler halinde basılır. Çizgiler ilk karakteri ifade ederken boşluklar ikinci karakteri ifade eder. İmalat ve elektronik sanayinde yaygın olarak kullanılır.


IPS (Inch Per Second)
Saniyedeki inç sayısı. (Bknz. Print Speed)