BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Scaleable Fonts (Ölçeklenebilir yazı tipleri)
Termal yazıcılarda kullanılan, arzu edilen boyutta küçültülüp, büyütülebilen; karakter boyutu değiştirildiğinde pürüzlü kenarların oluşmadığı fontlardır. Yaygın olarak smooth font olarak da bilinir.

Scan Spot
Barkod okuyucu cihazdan çıkan ve barkodu okuyan ışığın boyutu.

Scanner
Barkodu okumak için kullanılan cihaz. Barkod yüzeyinden yansıyan optik bilgiyi, elektrik sinyallerine çevirir.

Self-Checking
Barkod karakterindeki tek bir baskı kusurunun, aynı barkod alfabesindeki farklı bir geçerli karaktere transfer edilmesine imkan vermediği barkod yapısıdır.

SER (Substitution Error Rate)
Otomatik tanımlama sistemindeki, yanlış karaktere rastlama oranı.

Serial Interface
Veri işleme cihazları arasında, verinin tek bir tel üzerinde hareket ettiği, bir defada bir bit'in iletildiği arabirim. Bir bayt'ı oluşturan 8 bit'in farklı zamanlarda iletildiğini ve alıcı cihaz tarafından birleştirildiğini düşünün. Paralel arabirime göre daha yavaş bir iletişim şeklidir. Ortak seri iletişim şekilleri RS232C, RS422 ve RS485'tir.

Shelf Life (Raf Ömrü)
Belirli şartlar altında depolanan ürünün kullanıma uygun kalabildiği süre.

Skew
Barkod uzunluğuna paralel bir eksen etrafında barkodun dönüş oranı.

Smudge Resistance
Basılı yüzeyin, temas ettiği başka yüzeye bulaşma direnci.

Source Marking
Bir ürünün, ilk üretim noktasında barkodlu olarak etiketlenmesi.

Space
Barkod çizgilerinden daha açık olan barkod arka yüzeyi.

Spectral Response
Bir okuma cihazının, farklı dalga boylarındaki ışığa karşı duyarlılığı.

Specular Reflection
Ayna gibi bir yüzeye gelen ışığın yansıması.

Speed/Throughput
Saniyedeki inç olarak ifade edilen yazıcı hızı. Yazıcı performansı olarak da anılmaktadır.

Spot
Etiketleme yüzeyinde arzu edilmeyen mürekkep veya leke.

Stacked Code Symbols
Bknz. Two-Dimensional Bar Code.

Start Character (Başlangıç karakteri)
Barkodun sol tarafında yer alan, çift yönlülük sağlayan benzersiz (tekil) karakter.

Stop Character (Bitiş karakteri)
Barkodun sağ tarafında yer alan, çift yönlülük sağlayan benzersiz (tekil) karakter.

Substitution Error
Girilmesi gereken karakter yerine; yanlış okuma, yanlış kodlama veya operatör giriş hatası sonucu farklı bir karakterin gelmesi.

Substrate
Barkodun basılı olduğu yüzey. Yaygın olarak medya ifadesi de kullanılır.

Symbology
Barkod teknolojisinin kullandığı dil. (EAN, Code 39 vb.)