BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Hand-Held Scanner
El tipi barkod veya OCR okuyucu.

HIBCC ( Health Industry Business Communications Council )
Sağlık endüstrisinde kullanılacak etiket formatlarını ve barkodları belirleyen ticari birlik.

High Density ( Yüksek Yoğunluklu )
Bu barkod tipi, X boyutu 7.5 mil'den küçük olan barkodları ifade eder.

Human-Readable
Barkod verisinin, genellikle barkodun altına basılması işlemidir.