BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Machine-Readable (Makine tarafından okunabilir)
Doğrudan veri işleme sistemlerine transfer edilebilen basılı malzeme/döküman için kullanılanılır.

Manufacturer's ID (Üretici Kimliği)
Ürünleri kendi adı altında üreten veya satan şirketi tanımlamak için kullanılan 6 basamaklı benzersiz sayıdır. UPC kodunun ilk 6 karakteridir.

Matrix Symbols
Çoğunlukla kare şeklinde olan, okuyucular için referans noktalarına sahip semboler.

Maxicode
Kare şeklinde, merkezinde bir referans gözü bulunan, noktalardan oluşan bir kodlama sistemidir.


Media
(1) Etiket veya Bilet ve bununla ilgili ribon kombinasyonunu ifade eder.
(2) Barkod sembolünün üzerine basıldığı yüzey.

Mil
1/1000 inç. Barkodu oluşturan en dar elemanın genişliğini ifade etmek için kullanılır.

MSI
0 ile 9 arasındaki karakterleri ifade eden, 4 çizgi ve 4 boşluktan oluşan barkod alfabesi.