BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

EAN (European Article Number)
UPC (Universal Product Code)'nin avrupa versiyonudur. Parekende sektöründe bu barkod uluslararası olarak kullanılır. EAN kodunun da,amerika eşdeğeri UPC kodu gibi 2 farklı tipi mevcuttur. Bunlar EAN-8 ve EAN-13'tür.

EAN-13
EAN-13,13 rakamsal (nümerik) karakterden oluşur. 13. karakter kontrol karakteridir.


EAN-8
EAN-8,8 rakamsal (nümerik) karakterden oluşur. Parekende ürün bazında TOBB'den alınır.


EBCDIC ( Extended Binary Coded Decimal Interchange Code )
EBCDIC,IBM tarafından geliştirilmiştir. IBM sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Her karakter 6 bit ile ifade edilir.

Edge Roughness ( Kenar Pürüzsüzlüğü )
Baskı esnasında barkod elemanlarının kenarlarında meydana gelen düzensizlikler.

EDI ( Electronic Data Interchange )
Verinin elektronik olarak bir noktadan diğerine iletilmesi.

EDP ( Electronic Data Processing )
Bilginin elektronik olarak işlenmesi.

EIA ( Electronic Industries Association )
Bir ticari birlik.

Element
Barkod sembolündeki tek bir çizgi veya boşluk. ( bar veya space )

EPROM
Silinebilir,programlanabilir salt okunur bellek için kısaltma.

ERP ( Enterprise Resource Planning )
Kurumsal Kaynak Planlama : Bir şirketin insan kaynakları,finans,üretim,dağıtım operasyonları ile müşteri ve tedarikçilerini takip eden sistem yazılımını anlatan bir terimdir.