BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

QR Code
2 boyutlu bir barkod'dur. Japonyada kullanım için geliştirimiştir; binary, Kanji, JIS ve alfanümerik karakterler kodlanabilir.

Quality Control (Kalite Kontrol)
Otomatik tanımlama sistemlerini kullanan, stokta doğru malzeme bulunmasını garanti altına alan; doğru kullanıcıya, istenen zamanda, uygun maliyetle, doğru malzemenin sevkedilmesini sağlayan uygulamalardır.

Quiet Zone
Barkodun sağında ve solunda bulunan, baskı yapılmayan boş alan. Bu alan, okuyucu cihazların barkod başlangıcını algılayabilmeleri için gereklidir. Minimum genişliği, barkod X boyutunun 6 katı olmalıdır.