BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

ZPL/ZPL II
Bütün Zebra barkod yazıcıların ve bazı diğer barkod yazıcılarının kullandığı, ASCII tabanlı Zebra Pragramlama Dili.