BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

OCR-A
ANSI Standardı X3.17 1981 içinde yer alan karakter seti için yaygın olarak kullanılan bir kısaltma. Geleneksel OCR baskısı için kullanılan yazı tipi.

ODETTE
AIAG'nin Avrupa eşdeğeri. Bknz AIAG.

Omnidirectional (Çok Yönlü)
Tarayıcı ile ilgili olarak, herhangi bir yönde okunabilir barkod.

On-Demand
Kullanıcı ihtiyaç duyduğu anda basılan etiketleri ifade eder.

One-Dimensional Bar Code (Tek boyutlu barkod)
Bir satır şeklinde ifade edilen barkod mesajıdır. Yaygın olarak doğrusal barkod olarak da anılır

Orientation
Barkodun yatay veya dikey olarak konumlandırılması.