BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Label Thickness (Etiket Kalınlığı)
En iyi Yazıcı performansı ve baskı kalitesini elde etmek için tanımlanmış, belli bir aralıktaki etiket kalınlığıdır.

Ladder Orientation (Merdiven Konumlandırma)
Barkodun dikey, barkodu oluşturan çizgi ve boşlukların yatay olarak konumlandırılması.

Laser Scanner
Düşük enerjili laser ışık kaynağı kullanan, optik barkod okuma cihazı.

Light Pen
Elle tutulan, kalem şeklinde, okuma yapabilmesi için sabit bir hızda ve barkod sembolününe temas halinde barkodun tamamını taraması gereken barkod okuyucudur.

Linear Bar Code / Symbology (Doğrusal Barkod / Semboloji)
Bir satır şeklinde ifade edilen barkod mesajıdır. Yaygın olarak tek boyutlu (1D) barkod olarak da anılır.

Low Density Barkod (Düşük yoğunluklu Barkod)
X boyutu 20 mil ve daha yüksek olan barkodlar için kullanılır. Daha geniş çizgi ve boşluklara sahiptir ve daha uzak mesafelerden okunabilir.