BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

X Dimension
"X" boyutu, barkod'daki en dar çizgi veya boşluktur. Bu çizgi veya boşluk mil (1/1000 inç) cinsinden ölçülür. X boyutu, doğrusal bir barkodun yoğunluğunu belirler. X boyutuna bağlı olarak barkod "High density" veya "Low density" olarak sınıflandırılır.