BARKOD TERİMLER SÖZLÜĞÜ

FACT ( Federation of Automated Coding Technology / Otomatik Kodlama Teknolojisi Federasyonu )
Üyeleri arasında Otomatik Tanımlama kullanımını teşvik eden bir AIM bürosu.

First Read Rate (FRR) ( İlk Okuma Oranı )
İlk okuma (scanning) denemesindeki başarılı okuma sayısının, toplam okuma denemesine oranıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilir.

Fixed Ratio ( Sabit Oran )
Kod'daki çizgi genişliklerinin birbirine oranıdır; sabit standard bir orandır ve değiştirilemez.